Jingjiang (China)

Address

KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co. Ltd.
8 Xinzhou Road
214527 Jingjiang, Taizhou (Jiangsu Province)
China

The Jingjiang (China) site has been manufacturing electric and IC engine-powered forklifts as well as warehouse equipment in Jiangsu Province since 2009. The majority of the volume manufactured in Jingjiang is accounted for by IC engine-powered forklifts with a payload of 1.0 to 10.0 tons.